LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Kilkus Kęstutis


El. paštas: kestutis.kilkus@gf.vu.lt

KĘSTUTIS KILKUS (fiziniai mokslai, geografija), Vilniaus universiteto profesorius emeritas (2012), Lietuvos MA  tikrasis narys (2011).

Gimimo data, vieta: 1947.08.01, Vilnius.

Studijos: 1964 baigė Želvos vid. m-lą (Ukmergės raj.) ir įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, kurį baigė 1969 įgydamas geografo (hidrologo)-geografijos dėstytojo kvalifikaciją; 1975-1978 studijavo LMA Geografijos skyriaus neakivaizdinėje aspirantūroje.

Pareigos: 1969-1970 - Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Nidos jūrinės hidrometeorologijos stoties inžinierius; 1974-1977 - LMA Geografijos skyriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis; 1977-2004 - Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos asistentas, vyr. dėstytojas, docentas, katedros vedėjas (1986-2004), profesorius (1993-2012), Gamtos mokslų fakulteto dekanas (2004- 2011), VU profesorius emeritas (2012).

Disertacijos: geografijos mokslų kandidato (daktaro) 1979 Leningrado hidrometeorologijos institute - "Ežerų įtaka upių hidrologiniam režimui stipraus natūralaus nuotėkio sureguliavimo sąlygomis". Gamtos mokslų habilituoto daktaro 1993 Vilniaus universitete - "Lietuvos ežerų hidrologinė charakteristika".

Knygos: monografijos "Lietuvos draustinių ežerai" (1986), "Lietuvos ežerų hidrologija" (1989), "Lietuvos vandenų geografija" (1998), "Dimiktinių ežerų terminės struktūros" (2000), "Antano Bariso hidrologija" (su G. Valiuškevičiumi - 2006); vadovėliai "LTSR ežerų morfometrija" (1982), "LTSR ežerų optika ir termika" (1985), "Lietuvos ežerai ir jų panaudojimas liaudies ūkyje" (1987), "Bendroji hidrologija" (1993), "Ežerotyra" (2005), "Lietuvos vandenų geografija" (su E.Stonevičiumi - 2012); mokslą populiarinančios knygos "Įdomioji ežerotyra" (1985), "Upės ir žmonės" (1992), "Profesorius Steponas Kolupaila: gyvenimas skirtas Nemunui" (2002), "Ežerai: 119 Lietuvos ežerų" (2013); kolektyvinės monografijos ir kt. leidiniai "Trakų ežerų hidrochemija ir sedimentaciniai procesai" (1988), "Įžymieji Lietuvos geografai" (1998), "Lietuvos mokslas, 23, Geomokslai" (1999), "Lietuvos ekologinis tvarumas istoriniame kontekste" (1999), "Šiaurės Lietuvos karstinis regionas" (2000), "Klimato svyravimų poveikis fiziniams geografiniams procesams Lietuvoje" (2001), "Utenos krašto enciklopedija" (2001), "Lietuvos valsčiai: Tauragnai" (2005), "Vyžuonos: kraštas ir žmonės" (2006), "Lietuva, 1 t." (2008), "Profesorius Vaclovas Chomskis" (2009), "Smalininkų vandens matavimo stoties reikšmė krašto istorijoje" (2011), "Apie Tauragną ir jo vandenis" (2012); vertimai Čebotariovas A. "Bendroji hidrologija" (su A. Barisu, 1989); daugiau kaip 180 mokslo ir mokslą populiarinančių straipsnių autorius.

Mokslo žurnalų redkolegijų narys: "Geografija" (Lietuva, LMA), "Limnological Research" (Lenkija, Gdansko universitetas), "Limnological Review" (Polish Limnological Society), "The Bulletin of Geography, Physical Geography Series" (Lenkija, Torūnės universitetas).

Stažuotės: Leningrado hidrometeorologijos institutas (1978-1979); Minsko universitetas (1985-1986); UNESCO aukštieji hidrologiniai kursai (1986); Lundo universiteto Ekologijos fakultetas (1998); Centrinės Europos universitetas Budapešte (1998).

Apdovanojimai: Visasąjunginio "Žinijos" draugijos mokslą populiarinančių darbų konkurso diplomas už knygą "Įdomioji ežerotyra" (1986), Lietuvos mokslo premija fizinių mokslų srityje už darbų ciklą "Lietuvos sausumos vandenų hidrologijos tyrimas" (2001). Lietuvos ŠMM aukštųjų mokyklų vadovėlių konkurso III premija už vadovėlį "Ežerotyra" (2007).

Pomėgiai: sodininkystė, fotografija, kelionės.

 

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas