LMA | Asmeninės svetainės

Pociūtė-Abukevičienė Dainora


El. paštas: dainora.pociute@flf.vu.lt

Gimė 1967 gegužės 20 Šilutės raj. Liaučių km.

 

IŠSILAVINIMAS

Mokėsi Šilutės raj. Jonaičių aštuonmetėje (vėliau Mikelio Hofmano) mokykloje, Šilutės IV-oje vidurinėje mokykloje, Šilutės muzikos mokykloje.

1985-1990: studijos VU Filologijos fakultete (Lietuvių filologija).

1993: Humanitarinių mokslų daktarės disertacija Protestantų bažnytinės giesmės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Prūsų Lietuvoje (XVI-XVII a.), Vilniaus universitetas.

2009: Habilitacijos procedūra Reformacija ir religinės minties plėtra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilniaus universitetas.

 

PROFESINĖ VEIKLA

VU profesorė (nuo 2010), VU Senato pirmininkė (nuo 2014).

 

Stažavosi Krokuvos Jogailaičių universitete, Pizos universitete (Italija), Harvardo universiteto, Renesanso tyrimų centre  Villa I Tatti, Florencija (Italija), Leibnico Europos istorijos institute (Leibnitz-Institute für Europäische Geschichte IEG), Maincas (Vokietija). 

Vizituojanti profesorė Padujos universitete (Italija).

Už indėlį plėtojant akademinius ir kultūrinius ryšius Italijos Respublikos prezidento apdovanota Italijos antrojo (karininko) laipsnio Žvaigždės ordinu L’Ordine della Stella d’Italia – Ufficiale (2015). 

 

TYRINĖJIMŲ KRYPTYS

Tyrinėja ankstyvųjų naujųjų laikų kultūros, literatūros ir religinės minties istoriją, Reformacijos istoriją,protestantizmo istoriją, XVI a. medicinos istoriją, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Italijos ryšius XVI amžiuje. Publikavo eilę monografijų, parengė kritinių komentuotų LDK raštijos paminklų, inicijavo fundamentalių Reformacijos paminklų seriją Monumenta Reformationis Lithuanicae. Publikavo virš šimtą straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje. Plačiau žr. darbų bibliografiją:

https://www.academia.edu/38220947/Bibliografija_Dainora_Pociūtė_The_Bibliography_of_Dainora_Pociute

 

 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

 

https://vu-lt.academia.edu/DainoraPociute

 

 

 

Monografijos


D. Pociūtė, Nematomos tikrovės šviesa. Reformacijos Lietuvoje asmenybės ir idėjos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017, 329 p., ISBN 978-609-459-825-8.

 

G. Mongini, C. Ferlan, M. Catto, D. Pociūtė, Nuo apaštalų iki kankinių: Jėzaus draugijos reprezentavimo modeliai nuo pat pradžių iki uždraudimo, Vilnius, 2016, ISBN 978-9955- 34-643-2.

 

D. Pociūtė, Maištininkų katedros: Ankstyvoji reformacija ir lietuvių-italų evangelikų ryšiai: Monografija, Vilnius: Versus aureus, 2008, 599 p. ISBN 978-9955-34-104-8.

 

D. Pociūtė, XVI-XVII a. protestantų bažnytinės giesmės: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Prūsų Lietuva, Vilnius: Pradai, 1995, ISBN 9986-405-48-3.

 

Sudarytos mokslo studijos

 

Eretici e dissidenti tra Europa occidentale e orientale (Secoli XVI-XVIII), a cura di Antonella Barzazi, Michela Catto, Dainora Pociūtė, Padova: Padova University Press, 2018.

 

Kritinės XVI-XVII a. šaltinių publikacijos

 

D. Pociūtė (sudarė ir parengė), Du laiškai: popiežiaus nuncijaus Luigi Lippomano ir kunigaikščio Mikalojus Radvilo Juodojo polemika (1556) / Two Letters: a Controversy between Papal Nuncio Luigi Lippomano and Duke Nicolaus Radvilas the Black (1556), Studija, faksimilė, komentuotas leidimas, vertimas į lietuvių kalbą / A Study, Facsimile, a New Edition with Commentaries and Translation into Lithuanian (Monumenta Reformationis Lithuanicae, t. 2), 2015, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 475 p. ISNB 978-609-425-145-0.

 

D. Pociūtė (sudarė ir parengė), Abraomas Kulvietis: Pirmasis Lietuvos Reformacijos paminklas/ The First Recorded Text of the Lithuanian Reformation. Abraomo Kulviečio Confessio fidei ir Johanno Hoppijaus Oratio funebris (1547). Studija, faksimilė, komentuotas leidimas, vertimas į lietuvių kalbą/ A Study, Facsimile, a New Edition with Commentaries and Translation into Lithuanian (Monumenta Reformationis Lithuanicae, t. 1), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, 206 p. ISBN 978-609-425-069-9.

 

Knyga nobažnystės krikščioniškos, 1653. Parengė D. Pociūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, 660 p. ISBN 9955-475-47-1.

 

Giesmės dangaus miestui. XVI-XVIII a. lietuvių bažnytinių giesmių antologija. Parengė D. Pociūtė-Abukevičienė ir M. Vaicekauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, 663 p. ISBN 9986-513-51-0.

 

 

Svarbesni pastarųjų metų mokslo straipsniai (2015-2020)

 

D. Pociūtė, Radvilo Juodojo atsakymas nuncijui Lippomanui (1556): Lietuvos Evangelikų bažnyčios įkūrimo ir Reformacijos manifestas, D. Pociūtė (ed.), Du laiškai: popiežiaus nuncijaus Luigi Lippomano ir kunigaikščio Mikalojus Radvilo Juodojo polemika (1556) / Two Letters: a Controversy between Papal Nuncio Luigi Lippomano and Duke Nicolaus Radvilas the Black (1556), Studija, faksimilė, komentuotas leidimas, vertimas į lietuvių kalbą / A Study, Facsimile, a New Edition with Commentaries and Translation into Lithuanian (Monumenta Reformationis Lithuanicae, t. 2). 

 

Д. Поцюте, Итальанский евангелизм в Великом Княжестве Литовским и его поддержка при Боне Сфорце, Ренессансная Италия в Росии и Прибалтике. Сборник материалов международной конференции "Прошлое, настоящее и будущее итальянистики в странах Балтии и Росии в честь профессора А. Д. Роловой." Рига, 25-26 ноября 2010 г. Ответственный редактор д. и. н. М. А. Юсим. Москва: Институт Всеобщей истории Российской академии наук, 2016, с. 217-241.

 

D. Pociūtė, Vilniaus tėvas, Vytauto įpėdinis: jėzuitų edukacinė strategija Stepono Batoro laikais ir valdovo įvaizdis amžininkų literatūroje, G. Mongini, C. Ferlain, D. PociūtėNuo apaštalų iki kankinių: Jėzaus draugijos reprezentavimo modeliai nuo pat pradžių iki uždraudimo, Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 87–120.

 

D. Pociūtė, Lutheran Ethics and Country Life in Eighteenth Century Prussia. Meanings of Food in Metai (The Seasons) by Kristijonas Donelaitis, Giovanna Motta (ed.). Food and Culture: History, Society, Communication, vol. 1, Rome: Edizioni nuova cultura, 2017, p. 163-174.

 

Дайнора Поцюте, Пьер Паоло Верджерио – первый издатель реформационных полемических сочинений в Литве (1556), Религия, Церковь, Общество. Исследования и публикации по теологии е религии – Religion, Church, Society. Research and Publications in the Field oof Theology and Religious studies, Volume VI, Санкт-Петербург, 2017, p. 232-259, http://rcs-almanac.ru/wp-content/uploads/2018/02/Pocute_2017.pdf

 

D. Pociūtė,  L’arginamento dell’eterodossia riformata nel Granducato di Lituania e in Polonia: il trattato Orthodoxa fidei confessio di Mikoaj Pac [Preventing the Reformation heterodoxy in the Grand Duchy of Lithuania and Poland: Orthodoxa fidei confessio by Nicolaus Pac], PL.IT / rassegna italiana di argomenti polachi 8 (2017), pp. 5-21,  https://plitonline.it/2017/plit-8-2017-5-21-dainora-pociute

 

D. Pociūtė, The Reformation Experience in Sixteenth-Century Vilnius, in: H. Assel, J. A. Steiger, A. Walter (eds), Reformatio Baltica. Kulturwirkungen der Reformation in der Metropolen des Ostseeraums, Berlin/Boston: De Gruyter, 2018, p. 553-572.

 

D. Pociūtė, mokslo recenzija:  Palmira Zemlevičiūtė, XVII-XVIII a. Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika in: Archivum Lithuanicum 20 (2018), p. 311-320.

 

D. Pociūtė, “Fa una setta da sé”: Niccolò Buccella e la tradizione dell’antitrinitarismo veneto nell’esilio polacco-lituano, Eretici e dissidenti tra Europa occidentale e orientale (Secoli XVI-XVIII), a cura di Antonella Barzazi, Michela Catto, Dainora Pociūtė, Padova: Padova University Press, 2018, p. 35-58.

 

Medical Discourse in the Oldest Lithuanian Lutheran Texts (sixteenth century), in: Languages in the Lutheran Reformation: Textual Networks and the Spread of Ideas,  edited by Mikko Kauko, Miika Norro, Kirsi-Maria Nummila, Tanja Toropainen, and Tuomo Fonsèn, Amsterdam University Press, 2019, p. 253-272.

 

D. Pociūtė, Eterodossia e medicina nella prima età moderna. I «medici ariani» alla corte di Stefano Báthory [Heterodoxy and Medicine in the Early Modern Times: “Arian Physicians” at the Court of Stephen Bathory] in: Rivista di Storia del Cristianesimo 16 (1/ 2019), p. 37-62.

 

D. Pociūtė, Nauja monografija apie Bernardiną Ochiną ir ankstyvąjį Italijos evangelizmą, in: Literatūra 61 (1), 2019, p. 106-110.

 

D. Pociūtė,  Nuo medicus philosophus prie medicus religiosus, arba kodėl Vilniaus jėzuitų akademijoje nebuvo medicinos studijų [From medicus philosophus to medicus religiosus or Why Wasn’t Medical Studies Installed at the Vilnius Jesuit Academy], in: Problemos. Supplement, 2020, p. 120-129.

 

 

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas