LMA | Asmeninės svetainės

Klajumienė Dalia


El. paštas: dalia.klajumiene@vda.lt

Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyriausioji mokslo darbuotoja.

Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytoja.

Išsilavinimas:

1990 – Baigta Vilniaus dailės akademija, įgyta menotyrininkės kvalifikacija.

2022 – Apginta daktaro disertacija “XVIII a. – XIX a. pirmoje pusėje iliuziškai tapyti LDK bažnyčių ir sakralinių pastatų altorių retabulai”.

Mokslinių interesų kryptys:

Lietuvos dailė XVI–XX a. pr.; pasaulietinių pastatų interjerų dekoras; dailės paveldo apskaita ir apsauga.

Profesinė patirtis:

1990–1997 Paminklų restauravimo instituto tyrėja

Nuo 1997 – Vyresnioji mokslo darbuotoja VDA Dailėtyros institute; VDA dėstytoja; nuo 2018 – vyriausioji mokslo darbuotoja; nuo 2019 – Dailėtyros instituto direktorė.

2002–2006 – Kultūros paveldo centro vyresnioji paminklotvarkininkė

Nuo 2002 – dėstytoja valandininkė Vilniaus universiteto Istorijos fakultete

Apdovanojimai:

Lietuvos mokslo premija 2017

Reikšmingiausi mokslo darbai:

Monografijos:

Vilniaus gyvenamųjų namų interjero dekoro elementai nuo klasicizmo iki moderno, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, ISBN 978-609-447-198-8.

Tapyti altoriai (XVIII a.–XIX a. I p.): nykstantys Lietuvos bažnyčių dailės paminklai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, ISBN 9955-624-56-6.

XVIII a. sienų tapyba Lietuvos bažnyčių architektūroje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, ISBN 9986-571-98-7.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose leidiniuose 2020–2010:

Klajumienė, Dalia. „Impact of Commercial Gardening on Cultural Landscape of the 19th – Early 20th Century: The Case of Vilnius”. Latvijas Zintu Akadmijas: Vstis, Riga, 2020, 2, 98–116. http://www.lasproceedings.lv/wp-content/uploads/2020/07/5_Dalia-Klajumiene.pdf

Клаюмене, Даля. „Бывшая часовня Св. Александра Невского в Вильнюсе и находки архитектурной керамики братьев Бонафеде“. Архитектурная керамика мира, 4, Санкт Петербург, 2020, 52–60.

Klajumienė, Dalia. „Brolių Bonafede meninis palikimas Lietuvoje”. Kultūros paminklai, 24, Vilnius: Savastis, 2020, 107–117.

Klajumienė, Dalia. „Atmintis apie dominikonus Skapiškyje ir bažnytinės dailės palikimas“. Skapiškis: senovė ir dabartis, sudarytoja Aušra Jonušytė, Kupiškis: Kupiškio etnografinis muziejus, 2019, 125–155.

https://drive.google.com/open?id=1BJkBMeVB-fiV5HLOZW1HmWWnwW6hk6xB

Klajumienė, Dalia. Aelita Bielinytė, „Tiškevičių rūmų Vilniuje, Trakų g. 10, krosnių restauravimas ir gamintojų identifikacija“. Acta Academiae Artium Vilnensis, 92–93: Restauravimo laboratorija / Conservation Laboratory, sudarytoja Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 140–178. http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta%2092_93/Acta_2019_170x240mm_Klajumiene.pdf

Клаюмене, Даля. „Oсобенности продукции и наследие вильнюсской кафельной фабрики Мерейно и Либо”. Архитектурная керамика мира, 3, Санкт Петербург, 2019, 42–57.

https://drive.google.com/open?id=1BogPTgfPPECeiLsw3fBXKMg7UkQ6KMBF

Klajumienė, Dalia. „Architectural Ceramics of Vilnius Homes: Local and Imported Industrial Products and their Attribution in the19th – early 20th Century”. Архитектурная керамика мира, Санкт Петербург, 2018, 26–67.

Klajumienė, Dalia. „“Miesto sodo“ idėjos ir praktikos atgarsiai XIX a. Vilniaus interjeruose“.  Acta Academiae Artium Vilnensis, 88–89: Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje / Gardens: Traditions, Images and Symbols in Lithuanian Culture, sudarytoja Rūta Janonienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 141–170. http://leidykla.vda.lt/Files/file/ACTA_88_89/09_D_Klajumiene_141_170p_Acta_88.pdf

Klajumienė, Dalia. „Vilniaus miesto salės (dab. Lietuvos nacionalinė filharmonija) Didžiosios koncertų salės apdaila: XX a. pradžios autorinis sprendimas ir vėlesnė kaita“. Kultūros paminklai, 22, Vilnius: Savastis, 2018, 60–75.

Klajumienė, Dalia. „Pacų rūmų Vilniuje, Didžiojoje g. 7, XVI a. – XX a. pirmos pusės dekoro elementų atodangos“. Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos: Skiriama Nijolei Lukšionytei, Kaunas: VDU leidykla, 2017, 112–133.

Klajumienė, Dalia. „Palėvenės sakralinio ansamblio architektūra ir dailės paminklai“. Kupiškio kraštas. Lietuvos valsčiai, Vilnius, 2016, 212–234.

Klajumienė, Dalia. „Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios architektūra ir dailės kūriniai“. Kupiškio kraštas. Lietuvos valsčiai, Vilnius, 2016, 335–361.

Klajumienė, Dalia. „Moderno ornamentinis dekoras Vilniaus gyvenamųjų namų interjeruose: idėjų sklaida ir ornamentų pavyzdžiai“. Ornamentas: XVI–XX a. I p. paveldo tyrimai, sud. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius, 2014, 323–378.

Klajumienė, Dalia. „Linoleumas XIX a. pabaigos – XX a. pradžios vilniečių namuose: praktinė nauda ir estetika“. Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas, sud. Dalia Klajumienė, Vilnius, 2014, 198–215.

Klajumienė, Dalia. „Otarz iluzjonistyczny w kaplicy na cmentarzu BernardyĄskim“. Cmentarz BernardyĄski w Wilnie 1810–2010, Vilnius, 2013, 193–199.

Klajumienė, Dalia. „The Bernardine Complex in Tytuvėnai: History, Architecture, Works of Art“. Lituanus, 2012 winter, volume 58:4, Chicago, 54–72.

Klajumienė, Dalia. „Sienų apmušalų imitacija nuo gotikos iki moderno“. Acta Academiae Artium Vilnensis, 61: Tekstai apie dizainą: lietuviški ir tarptautiniai kontekstai, sud. Karolina Jakaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, 11–44.

http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_61/Acta%2061_Dalia_Klajumiene_11ir44psl_net.pdf

Klajumienė, Dalia, Ewa więcka, „The Wall Painting un the Franciscan Church of St John the Baptist in Holszany: History and Conservation Works“. Architectus, 2011, 1 (29), 11–18. http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/29/29_02.pdf.

Klajumienė, Dalia. „Salantų (Gargždelės) kapinių koplyčia ir varpinė“. Žemaičių praeitis, 15: Salantų bažnyčia. Istorija, meno vertybės ir žmonės, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, 243–263.

Klajumienė, Dalia. „The Expression of the Way of the Cross in the Formed Chuchyard of the Bernardine Ensemble in Tytuvėnai“. IKON (Journal of Iconographic Studies), 3, ed. M. Vicelja-Matijaši, Rijeka, 2010, 365–372. http://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/J.IKON.3.93

Klajumienė, Dalia. „Pergolės ir treliažo motyvų raida Europoje ir ornamentų pavyzdžiai Vilniaus gyvenamųjų namų XIX a. sienų tapyboje“. Acta Academiae Artium Vilnensis, 57: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai, sud. Rūta Janonienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, 67–87.

http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta57_Klajumiene.pdf

Klajumienė, Dalia. „Popierinių apmušalų gamybos ištakos ir raida Vakarų Europoje bei jų naudojimas Lietuvos XVII–XX a. pradžios interjeruose“. Kultūros paminklai, 15. Vilnius: Savastis, 2010, 102–126.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas