LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Getautis Vytautas


El. paštas: vytautas.getautis@ktu.lt

 

Gimimo data:    Vasario 8, 1962

Gimimo vieta:    Bijotai (Šilalės raj.), Lietuva

Darbo adresas:  Organinės chemijos katedra, KTU, Radvilėnų pl. 19, Kaunas, LT-50254     

 

Atstovaujamos mokslo sritys

Gamtos mokslai (chemija), technologijos mokslai (medžiagų inžinerija).

 

Pagrindinės mokslinių interesų sritys:

Organinių puslaidininkių sintezė ir ir jų taikymas elektroniniuose bei optoelektroniniuose prietaisuose; dažiklių ir pigmentų bei jų tarpinių produktų sintezė bei taikymas.


Profesinė patirtis:     

2006-                   Profesorius, Kauno technologijos universitetas

1995-2006            Docentas, Kauno technologijos universitetas

1994-1995            Vyr. lektorius, Kauno technologijos universitetas

1994                    Vizituojantis mokslininkas, Bayreuth universitetas (Vokietija)

1989-2003            Vyr. m. darbuotojas, Kauno politechnikos institutas/KTU

1984-1985            Vyr. inžinierius, Kauno politechnikos institutas

 

Išsilavinimas:

2008                    Habilitacijos procedūra, Kauno technologijos universitetas

1985-1988            Aspirantas, Kauno politechnikos institutas

1979-1984            Inžinieriaus chemiko technologo diplomas

1979                    Baigė Skaudvilės (Tauragės raj.) vidurinę mokyklą

 

Kita veikla:   

2020-                  KTU chemijos krypties mokslo doktorantūros komiteto pirmininkas

2019-                  MITA Technologinės plėtros komiteto narys

2013-2016           ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“

                          komiteto „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi

                          gamyba bei perdirbimas" ekspertas            

2011-2016           Lietuvos mokslo tarybos narys

2009-                  Lietuvos mokslo tarybos ekspertas

1995-                  KTU Cheminės technologijos fakulteto Tarybos narys

 

Apdovanojimai, stipendijos:

2019                  KTU nominacijos – „Metų inovatyviausias mokslininkas“ nugalėtojas

2018                  KTU nominacijos – „Metų inovatyviausias dėstytojas“ nugalėtojas

2016                  KTU nominacijos – “Metų mokslo ir verslo partnerystė” nugalėtojas

2008                  Apdovanotas Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO)

                         aukso medaliu

2006                  Lietuvos mokslo premijos laureatas

1996                  Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijos laimėtojas

 

Mokslinės publikacijos:

Su bendraautoriais paskelbęs 134 mokslo straipsniius žurnaluose, referuojamuose Claritive Analitics Web of Science duomenų bazėje (CA WOS); citavimų 2057, h-indeksas = 24.

 

Išradybinė veikla:

54 - tarptautinių (JAV, ES, Japonijos, Kinijos, P. Korėjos) patentų bei paraiškų, 2 - parduotų patentų licencijų bendraautorius organinių fotopuslaidininkių energiją taupančioms technologijoms (organiniai šviesos diodai, saulės elementai, lauko tranzistoriai) srityje.

 

Svarbiausi mokslinio tyrimo projektai (2010- ):

 • „Plonasluoksnė perovskitinė fotovoltaika“ Horizontas 2020 projektas (Perovskite Thin Film Photovoltaics -       PERTPV), Nr. 763977, 2018-2020 m.
 •  LMT finansuojamas mokslinių grupių projektas „Efektyvių organinių puslaidininkių, skirtų kietos būsenos  saulės     elementams, vienpakopė sintezė (Fotomolekulės)“ MIP-17-70, 2017-2020 m.
 • “Organinių skylinių puslaidininkių kietos būsenos saulės elementams tyrimas“,  mokslinio tiriamojo darbo sutartis   tarp KTU ir trinamiX GmbH (Vokietija). Finansavimo šaltinis: trinamiX GmbH, 2016-2017.
 • „Superstruktūros hibridiniai saulės elementai (MESO)“, sutarties nr. FP7-NMP-2013 604032. Finansavimo šaltinis:   7-ji bendroji programa FP7. Vykdymo terminas: 2013-2016 m. (No. 604032).
 • “Organinių skylinių puslaidininkių kietos būsenos saulės elementams tyrimas“,mokslinio tiriamojo darbo sutartis   tarp KTU ir BASF SE (Vokietija). Finansavimo šaltinis: BASF SE, 2011-2015 m.
 • „Dažiosios ir daugiafunkcinės organinės medžiagos energiją taupančioms technologijoms: sintezė, struktūra ir   savybės (Fotomolekulės), VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-078. Finansavimo šaltinis: LMT administruojama ES struktūrinės   paramos fondo finansuojama programa „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija).

 

Doktorantų, apgynusių disertacijas, vadovas:

 • 2020  Artiom Magomedov, „Karbazolo ir hidrazono fragmentus turinčios skyles transportuojančios medžiagos: sintezė, savybės ir pritaikymas perovskitiniuose saulės saulės elementuose.  
 • 2019  Titas Braukyla, „Triogerio bazės fragmentą turinčių funkcinių molekulių optoelektronikai sintezė ir tyrimas“.
 • 2018  Ieva Petrikytė-Valionienė, „Efektyvių skyles transportuojančių medžiagų su feniletenilgrupėmis praplėsta  konjuguota π-elektronų sistema sintezė ir savybių tyrimas“.  
 • 2014   Daiva Tomkutė-Lukšienė, „Skyles transportuojančių ir šviesą išspinduliuojančių junginių, turinčių difenilamino ir karbazolilo fragmentus, sintezė ir savybės”.
 • 2013  Simona Urnikaitė, „Krūvininkus generuojančių ir transportuojančių hidrazono darinių sintezė ir  savybės”.
 • 2009  Jolanta Stumbraitė, “Elektroaktyvių junginių bei jų pirmtakų, turinčių 1-fenil-1,2,3,4- tetrahidro-chinolino, indolo[3,2-b]karbazolo chromoforų, sintezė ir savybės“.
 • 2007 Tadas Malinauskas, ”Krūvininkus transportuojančių ir šviesą išspinduliuojančiųmedžiagų sintezė iš hidrazonų, karbazolo ir 1,4,5,8-naftalentetrakarboksidiimido 2,3- epoksipropilinių  darinių“.
 • 2005  Ingrida Vilionskienė, “Krūvius transportuojančių, stabilios amorfinės būsenos hidrazonų, azinų bei antra-chinono darinių sintezė ir savybės”.
 • 2001  Osvaldas Paliulis, “Teigiamus krūvininkus transportuojančių mažamolekulinių stiklų – 9-alkilkarba-zol-3,6-diilų, N,N,N`,N`-tetrapakeistų fenilendiaminų bei hidrazono dimerų sintezė ir savybės”.
 • 1994  Marytė Daškevičienė, “Organinių fotopuslaidininkių su alkoksigrupėmis iš 1-(karbazol- 9-il)-2,3-epoksipropano darinių sintezė”.

 

 

 

 

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas