LMA | Asmeninės svetainės

Račiukaitis Gediminas


El. paštas: gediminas.raciukaitis@ftmc.lt

Gediminas Račiukaitis

Fizinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

ORCID: orcid.org/0000-0002-8560-5062

Gimimo data ir vieta: 1955 m. rugpjūčio 6 d., Seredžius, Jurbarko raj.

Darbovietė ir pareigos: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, Lazerinių technologijų skyriaus vadovas ir vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Išsimokslinimas: 1973 m.  baigė Jurbarko m. 2-ąją vidurinę mokyklą, 1978 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. 1985 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Netiesinė juostinių, priemaišinių ir defektinių būsenų spektroskopija ZnO ir ZnSe kristaluose”.

Darbo patirtis:

1974-1983    Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Puslaidininkių fizikos katedros jaunesnysis mokslo darbuotojas;

1980-1986    Vilniaus universiteto Puslaidininkių probleminės laboratorijos mokslo darbuotojas;

1986-1997    Vilniaus universiteto Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas;

1989             Vilniaus universiteto Specialistų tobulinimosi fakulteto dėstytojas;

1992-1995    UAB Setus vyr. finansininkas;

1996-2002    UAB Ekspla projektų vadovas;

2002-2003    UAB Ekspla programos vadovas;

2004-2010    Fizikos Instituto Taikomųjų tyrimų laboratorijos vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas;

nuo 2004      UAB Ekspla konsultantas;

nuo 2010      Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Lazerinių technologijų skyriaus vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas;

nuo 2010      UAB ELAS valdybos narys;

2010-2013    UAB ELAS valdybos pirmininkas;

2010-2025    FTMC Mokslo tarybos narys;

2015-2020    FTMC Mokslo tarybos pirmininkas;

nuo 2017      Skaitmeninių inovacijų centro Laser LT DIH koordinatorius;

Mokslinių interesų sritys:

Lazerio spinduliuotės ir medžiagos sąveika, lazerinio medžiagų apdirbimo technologijų vystymas ir diegimas.

Dabartinė mokslinė veikla susijusi su trumpų impulsų lazerių panaudojimu medžiagų apdirbimui. Lazerio spinduliuotės ir medžiagos sąveika, sukelianti jos abliaciją ar struktūrinę medžiagos modifikaciją yra pagrindinis tyrimų objektas. Mokslinė veikla siejami su lazerių panaudojimu mikro- ir nanostruktūrų formavimui. Lazeriniai antrinės spinduliuotės generavimo būdai ir elektronų greitinimas intensyvia lazerio šviesa.

Mokslinės publikacijos:

Su bendraautoriais paskelbęs per 200 mokslo straipsnių žurnaluose, referuojamuose Claritive Analitics Web of Science duomenų bazėje (CA WOS); citavimų 2838, h-indeksas = 27 (Google Scholar, 2021 04 17).

Skaitė pranewšimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose Austrijoje, Čekijoje, Ispanijoje, Italijoje, JAV, Japonijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kinijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Meksikoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Rumunijoje, Suomijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje ir kitur (iš viso virš 300 pranešimų, iš jų daugiau nei 20 kviestinių).

Pedagoginė veikla:

Jungtinės VU ir FTMC Medžiagų inžinerijos krypties doktorantūros komiteto pirmininko pavaduotojas.

Magistrinių studijų programos “Lazerinės technologijos” studijų komiteto narys.

Kurso doktorantams „Funkcinės elektronikos ir fotonikos medžiagos ir jų technologijos“ dėstytojas.

Su bendraautoriais išleido vadovėlį: Balachninaitė, Ona; Bargelis, Algirdas; Dementjev, Aleksandr; Jonušas, Remigijus; Račiukaitis, Gediminas; Sirutkaitis, Valdas. Lazerinė technologija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 362 p.

Parengta 10 mokslo daktarų: Marijus Brikas (2011), Mindaugas Gedvilas (2011), Paulius Gečys (geriausia 2012 m. disertacija), Evaldas Stankevičius (geriausia 2014 m. disertacija), Bogdan Voisiat (2015), Romualdas Trusovas (2015), Valdemar Stankevič (2017). Simonas Indrišiūnas (2018), Karolis Ratautas (2019), Edgaras Markauskas (2019).

Dabar vadovauja doktorantams: Vytautas Vosylius (2018-2022), Vitalij Fiodorov (2019-2023), Shathya Arumugam Kodeeswaran (2020-2024).

Išradybinė veikla: 9 Lietuvos, 3 Europos, 3 JAV, 2 Japonijos ir 1 Kinijos patentų bendraautorius (2021 02 05) lazerio spinduliuotės generavimo, valdymo ir panaudojimo medžiagų apdirbimui srityse.

Sukurtos ir įdiegtos technologijos:

 • Lazerinės technologijos rastrų formavimui chromo sluoksnyje ant stiklo ir metalo paviršiuje, įdiegtos UAB Precizika Metrology;
 • Skaidrių medžiagų pjovimo lazeriais technologijos, naudojamos UAB ELAS, UAB Precizika Metrology;
 • Ultratrumpų impulsų skaidulinių osciliatorių technologija, licencijuota UAB Integrali skaidulinė optika;
 • SERS padėklų gamybos lazeriais patentuota technologija, perduota UAB AtoID.

Projektinė MTEPI veikla:

Koordinavo įvairaus lygio ir finansavimo šaltinių projektus:

 • Aukštųjų technologijų plėtros programos (ATPP) projektus MATILDA (2005-2006), „MULATAS2“ (2008-2010), LASAS (2011-2012), VISLA (2011-2013),
 • Lietuvos – Ukrainos projektą (2007-2008),
 • NMP Ateities Energetika programos projektus LAGO (2010-2011) ir LATESA (2012-2014),
 • 7BP ICT projekto LAMP (2010-2013) dalies vadovas (Ekspla),
 • Intelektas LT+ projekto MULTILAZ FTMC dalies vadovas,
 • LMT Technologinės plėtros projektą BURSA (2015-2016).
 • 7BP integruoto projekto APPOLO koordinatorius (2013-2017, 36 partneriai, 11 MEur ES parama),
 • Eurostars SLAM-HELP projekto FTMC daliai (2016-2019),
 • LMT mokslininkų grupių projektą TELTAX (2017-2019),
 • LMT SMART projektui LAPOME (2018-2020, 699 kE).

Šiuo metu vadovauja:

 • Kompetencijos centrų projektui LATEKOC (2020-2023, 998 kE),
 • LMT SMART projektui BEGAMA (2020-2023, 695 kE),
 • H2020 projekto PULSATE (2020-2023, 356 kE) - FTMC dalis,
 • H2020 projekto Multiscan 3D (2021-2024) – FTMC dalis,
 • LMT mokslininkų grupių projektui AXENON (2021-2023, 150 kE).

Narystė mokslinėse organizacijose:

Lietuvos Fizikų Draugija (LFD)

Laser Institute of Amerika (LIA) narys nuo 2003;

SPIE (the International Society for Optics and Photonics) narys nuo 2007;

Optical Society of America (OSA) narys nuo 2010.

Ekspertinė veikla:

Lietuvos Mokslo Tarybos ekspertas, EK H2020 ekspertas.

Žurnalo Applied Surface Science kviestinis redaktorius 2018,

Žurnalo International Journal of Extreme Manufacturing redkolegijos narys;

Daugelio mokslinių žurnalų recenzentas: Optics Express, Optical Materials Express, Optics Letters, Optics and Lasers in Engineering, Journal of Laser Applications, Advanced Optical Technologies, Applied Optics, Journal of Laser Micro/Nanoengineering, Applied Surface Science, ACS Applied Materials & Interfaces, Applied Physics A, Applied Physics B, Data in Brief, Encyclopedia of Applied Physics, Scientific Reports, Carbon ir t.t.

Tarptautinių konferencijų organizacinio komiteto pirmininkas:

 • LPM2014 – International Symposium on Laser Precision Microfabrication, 2014, Vilnius;
 • 11th International Conference on Photo-Excited Processes and Applications (ICPEPA 2018), 2018, Vilnius;
 • SPIE Photonics West, LAMOM XXV konferencija, 2020, San Franciskas, JAV;

Tarptautinių konferencijų LPM, ICPEPA, ICALEO, SPIE LAMOM, SPIE Optics & Photonics LBS, MSE programinių komitetų narys.

Visuomeninės pareigos:

 • FTMC Mokslo tarybos narys nuo 2010;
 • FTMC Mokslo tarybos pirmininkas 2015-2020;
 • MITA koordinacinės tarybos narys nuo 2017;
 • Lietuvos lazerių asociacijos valdybos narys nuo 2018;
 • Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginės tarybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės ekspertas 2017-2019;
 • HiLASE mokslinio centro (Čekija) Tarptautinės patarėjų tarybos narys nuo 2017;
 • Vilniaus miesto apdovanojimų Šv. Kristoforo statulėlėmis komiteto narys 2016-2017;
 • FTMC atstovas EPIC – European Photonics Industry Consortium nuo 2013;
 • FTMC atstovas QuIC – European Quantum Industry Consortium nuo 2021.

Apdovanojimai:

Žurnalo „Veidas“ mini Nobelis, technologijos mokslai, 2015.

Lietuvos mokslo premija, 2021, Technologijos mokslų sritis, eksperimentinės plėtros darbas, Gediminas Račiukaitis, Mindaugas Gedvilas ir Paulius Gečys už darbų ciklą „Ultratrumpų lazerio impulsų sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas lazeriniam mikroapdirbimui“ (2005–2019). Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras, UAB „Ekspla“, UAB „Elas“, UAB „Precizika Metrology“.

 

2021 04 17

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas