LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Samuolienė Giedrė


El. paštas: giedre.samuoliene@lammc.lt

Giedrė Samuolienė (1978 06 07, Kaunas). Dr (biomedicina, agronomija), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC), Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo koordinatorė, Augalų fiziologijos laboratorijos vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja.

Išsilavinimas

1996 - Kauno "Aukuro" vid. mokykla

2001 - Biologijos bakalauras, Vytauto Didžiojo universitetas

2003 - Chemijos magistras, Vytauto Didžiojo universitetas

Mokslo laipsniai ir vardai

2008 m. Agronomijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas (nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas) (bendra doktorantūros teisė su Aleksandro Stulginskio universitetu (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija)

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Fotofiziologija
 • Produktyvumo fiziologija
 • Metabolizmas

 Profesinė patirtis

Nuo 2021 m. Mokslo koordinatorė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre.

Nuo 2018 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėja

Nuo 2016 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja

2014–2020 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto Biologijos ir augalų biochemijos instituto, docentė

2014–2020 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui

2012–2016 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja

2008–2012 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos mokslo darbuotoja

2008–2010 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto lektorė

2006–2007 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto asistentė

2003–2004 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Nuo 2021 m. Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė (Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius, Maisto mokslų sekcija)
 • Nuo 2020 m. LAMMC Mokslo tarybos narė
 • Lietuvos mokslų tarybos ekspertė.
 • Tarptautinė sodininkystės ir daržininkystės mokslo draugija (ISHS)
 • Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė.
 • Tarptautinės programos BIODIVERSA narė.

Kita veikla

Narystė mokslinių žurnalų redkolegijose

 • Nuo 2020 m. Plants Special Issue „Applications and Advances in Artificial Light for Horticulture and Crop Production“

 • Nuo 2019 m. Frontiers in Plant Science in Crop and product Physiology

 • Mokslo darbų „Sodininkystė ir daržininkystė“ redaktorių kolegijos ir redakcinės mokslinės tarybos narė

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2017 m. „Advanced Imaging Technoques from ZEISS“, Inospectra
 • 2016 m. Spectro Gmbh ir UAB „Analytical solutions“ seminaras „ICP-OES praktinis taikymas“, LAMMC SDI, Babtai
 • 2014 m. Informacinės sistemos „Stekas“ mokymai
 • 2014 m. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ įgyvendinamą projektą „iMETOS®sm prognozavimo sistemos inovacijos darnios sodininkystės ūkiuose“
 • 2014 m. „Separation Precesses and Analysis of Biochemicals“, Waters/Analyticalsolutions
 • 2010 m. ES struktūrinių fondų projekto „Projektinės veiklos ir jų valdymas“ mokomosios veiklos.
 • 2008 m. ES struktūrinių fondų ir LR ŠMM mokymai „Mokslininkų kvalifikacijos gerinimas proteomikos srityje“.
 • 2007 m. ES struktūrinių fondų projekto Nr. ESF/2004/2.5.0-K02-VS-05/SUT-159 „Aukščiausios studijų pakopos – magistrantų ir doktorantų – ruošimas žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologijų tyrimų srityje“ mokomosios veiklos.
 • 2006 m. Lenkijos Skiernievicų sodininkystės ir daržininkystės institutas. Molekulinės biologijos srityje, atsparumui Smarka (Prunus domestica) molekulinių tyrimai pagal c DNR-AFLP metodiką.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

2021–2024 m. LMT Mokslininkų grupių projektas „Aplinkos veiksnių ir genotipo įtaka augalų egzosomų charakteristikoms ir potencialiam taikymui kosmetikai ir famacijai“, vykdytoja.

2020–2023 m. LVPA „Eksperimentas“ Nr. 1 „Išmaniosios augalų auginimo uždarose erdvėse sistemos sukūrimas“, vadovė.

2020–2023 m. LMT Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje „Biologinės augalų apsaugos strategijos tvariai ir konkurencingai kontroliuojamos aplinkos daržininkystei (BIOCLED)“, vykdytoja.

2017–2021 m. LMT Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje „UV-A apšvietimo strategijos kontroliuojamos aplinkos daržininkystei siekiant tvarios, aukštos vertės produkcijos“, dalyvė.

2017–2020 m. LMT Mokslininkų grupių projektas „Dinaminio šviesos spektro ir srauto modeliavimas bei fotoatsakas skirtingais daržovių morfogenezės etapais“ MODELIGHT, vadovė.

2016–2018 m. Horizon2020 European project EUFRUIT, dalyvė.

2014–2016 m. Mokslininkų grupių projektas „Vaisių krūvio ir poskiepių įtakos obelų vaismedžių derėjimo periodiškumui fiziologinis pagrindimas“, vadovė.

2011–2014 m. LMT Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje“ MICROGREENS, dalyvė.

2010–2011 m.  LMT remiamame mokslininkų grupių projekte „Kietakūnio apšvietimo technologija salotų maistinės kokybės gerinimui“ NUTRILED.

2007–2009 m Aukštųjų technologijų plėtros programos projekte „Kietakūnio apšvietimo technologija fitotronams ir šiltnamiams“ PHYTOLED.

2006 m. VMSF, UAB Energenas ūkio subjektų užsakymu vykdomas projektas „Lapinių daržovių maistinės kokybės didinimo, naudojant dirbtinį apšvietimą po išauginimo, metodo sukūrimas ir optimizavimas“

2003–2006 m. Aukštųjų technologijų plėtros programos (VMSF) projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija augalų fotofiziologinių procesų valdymui“ HORTILED

Vadovavimas doktorantams

 • 2020–2024 m. Doktoranto Martyno Urbučio vadovė. Disertacijos tema „Augalų biostimuliantais indukuotas fiziologinis ir metabolinis atsakas“.

 • 2018–2022 m. Doktoranto Algirdo Kazlausko vadovė. Disertacijos tema „Stresinių veiksnių sukelti augalų trumpalaikiai ir ilgalaikiai epigenetiniai bei biocheminiai pakitimai“
 • 2017–2021 m. Doktorantės Kristinos Laužikės vadovė. Disertacijos tema „Obelų biologinio potencialo optimizavimas technologinėmis priemonėmis“
 • 2013–2016 m. Doktorantės Alinos Čeidaitės vadovė. Disertacijos tema „Antrinių metabolite vaidmuo įvairių augalų gyvybės formų morfogenezėje“

Apdovanojimai

 • 2015 m. apdovanota VDU sidabro medaliu už pasiekimus moksle
 • 2014 m. Nacionalinė mokslo premija
 • 2012–2013 m. Lietuvos mokslų akademijos stipendija  

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas