LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Bartkienė Elena


El. paštas: Elena.Bartkiene@lsmuni.lt

Bartkienė Elena (g. 1975 11 26, Kaune) dr. (fiziniai m., chemija), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Maisto saugos ir kokybės katedros profesorė, Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja.

Išsilavinimas

1981–1993 mokėsi Kauno 33-ioje vid. m-kloje,

1994–1998 KTU Cheminės technologijos fakultete įgijo maisto technologijos bakalauro laipsnį, 

1998–2000 – maisto chemijos ir technologijos magistro laipsnį, 

2000–2005 – apgynė dr. (fiziniai m., chemija) disertaciją „Uogų, daržovių ir grūdų produktų fitoestrogenai, jų ryšys su skaidulinių medžiagų komponentais“ (2005). Disertacija rengta 2000–2004 metais KTU Cheminės technologijos fak. Maisto produktų technologijos katedroje, Vienos u-to Analizinės ir maisto chemijos i-te (Austrija), VTT Biotechnologijos centre (Suomija) ir Martino Liuterio u-to Mitybos mokslo i-te (Vokietija). 

 

Karjera

2002–2005 – KTU Maisto produktų technologijos katedros jaunesnioji mokslo darbuotoja,

2005–2011 – LVA Maisto saugos ir gyvūnų higienos katedros lektorė, 

2011–2014 – LSMU Maisto saugos ir kokybės katedros docentė,

nuo 2014   –  LSMU Maisto saugos ir kokybės katedros profesorė, 
nuo 2018   –  LSMU Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja.

 

Mokslinių interesų sritys 

Agroinovacijos ir maisto/pašarų (bio)technologijos: didesnės pridėtinės vertės žaliavų / produktų kūrimas ir technologijų modeliavimas / optimizavimas maisto/pašarų pramonei; tvarūs / alternatyvūs agrobiologiniai ištekliai (šalutinių maisto pramonės gamybos produktų biorafinavimas / valorizavimas į pridėtinės vertės komponentus / produktus maisto/ farmacijos / pašarų pramonei); saugesnis maistas. 

Daugiau informacijos:

https://www.researchgate.net/profile/Elena_Bartkienehttps://scholar.google.com/citations?hl=lt&user=TUlslwUAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 

Ilgalaikės stažuotės: JAV, Austrijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje.

Trumpalaikės stažuotės: Austrijoje, Italijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Turkijoje ir kt.

 

Dalyvavimas kitose veiklose, narystės

LSMU Senato narė; LSMU VA Maisto mokslo bakalauro ir magistrantūros studijų programų komiteto pirmininkė; Doktorantūros komiteto pirmininkė (Žemės ūkio mokslai, Gyvūnų mokslai); LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studijų programos komiteto narė; LSMU Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelio “Maisto mokslas”  mokslinė konsultantė; Tarptautinės ISEKI – FOOD asociacijos narė (ISEKI-Food Association, Viena, Austrija); Tarptautinės organizacijos “Maisto technologų institutas” narė (Institute of Food Technologists (IFT), Čikaga, JAV, nario ID: 01161133); Tarptautinės organizacijos The Global Harmonization Initiative (GHI) narė (Viena, Austrija); Lietuvos mokslo tarybos (LMT) projektų ekspertė; Lenkijos Nacionalinio mokslų centro projektų ekspertė; Lietuvos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų/priemonių ekspertė. 

 

Vadovavimas doktorantams

Sėkmingai apsigynę disertacijas:

Dr. Erika Skabeikytė (Mozūrienė), disertacijos tema „Vertingesnių ir saugesnių maisto produktų kūrimas taikant augalinės žaliavos kietafazę fermentaciją“, Rek. įsak. Nr. V-568; 

Dr. Vita Krunglevičiūtė (Lėlė), disertacijos tema „Natūralių biopriemonių panaudojimo galimybės pieninių galvijų pašarų konservavimui ir jų įtaka gyvulių sveikatingumui bei produkcijos kokybei“, Rek. įsak. V-785; 

Dr. Vytautė Starkutė (Šakienė), disertacijos tema „Biotechnologiniai sprendimai tvarių ir saugių augalinių baltymų išgavimui taikant beatliekines ir mažaatliekines gamybos technologijas“, Rek. įsak. MC1-101;  

Dr. Paulina Zavistanavičiūtė, disertacijos tema „Šalutinių maisto pramonės gamybos produktų taikymas mikroorganizmų įkapsuliavimui / įmobilizavimui bei tvarių ir antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčių pašarų priedų gamybai“, Rek. įsak. MC1-167;

Dr. Eglė Zokaitytė, disertacijos tema „Tvarus vietinių žemės ūkio resursų taikymas nutraceutikų formulių ir technologijų kūrimui“, Rek. įsak. MC1-210.

 

Šiuo metu studijuoja doktorantūroje ir (ar) rengia disertacijas:

Laurynas Vadopalas, disertacijos tema „Žemės ūkio gyvūnų produktyvumo didinimas modeliuojant virškinimo trakto mikrobiotą sukurtomis pašarų žaliavomis“, Rek. įsak. MC1-214;

Ernesta Tolpežnikaitė, disertacijos tema „Apdorojimo ultragarsu ir biotechnologinių veiksnių optimizavimas vienaląsčių ir daugialąsčių dumblių biomasės modifikavimui į pridėtinės vertės pašarų žaliavas“, Rek. įsak. MC1-177;

Ernestas Mockus, disertacijos tema "Lietuvoje sukurtų naujų mėlynųjų ir purpurinių kviečių veislių grūdų ir atskirų jų frakcijų veikliųjų komponentų identifikavimas ir naujų žaliavų funkcionaliosios vertės didinimas, siekiant tvaraus jų pritaikymo pašarų pramonėje", Rek. įsak. MC1-0181;

Šarūnas Badaras, disertacijos tema "Sus scrofa domesticus tvarių auginimo technologijų modeliavimas identifikuojant ir analizuojant biologinius ir cheminius žymenis lemiančius produktyvumo rodiklius", Rek. įsak. MC1-0230.

 

Apdovanojimai

2011 ir 2013 m. LSMU VA „Jaunasis metų mokslininkas“ konkursų laureatė (rektoriaus įsakymai Nr. V-1012 ir Nr. V-1257). 2015 m. LSMU „Jaunasis mokslininkas“ konkurso „Jaunasis mokslininkas 2015“ laureatė (rektoriaus įsakymas Nr. V-1247).

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas