LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Malakauskas Mindaugas


El. paštas: mindaugas.malakauskas@lsmuni.lt

Vardas, pavardė: Mindaugas Malakauskas

Gimimo data: 1972

Tel. +370 37 362383

Profesorius, katedros vedėjas, Maisto saugos ir kokybės katedra, LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakultetas;

Kancleris, LSMU Veterinarijos akademija

Tilžės g. 18, 1 korpusas, 101 kabinetas

LT-47181 Kaunas, Lietuva

 

IŠSILAVINIMAS, KVALIFIKACIJA

 

2001 m. – Biomedicinos mokslų daktaro laipsnis apgynus veterinarinės medicinos darbą, Lietuvos veterinarijos akademija

1997 m. – Veterinarijos magistro kvalifikacijos laipsnis maisto higienos srityje, Lietuvos veterinarijos akademija

1995 m. – Aukštojo mokslo diplomas ir veterinarijos gydytojo kvalifikacija, Lietuvos veterinarijos akademija

 

DARBO PATIRTIS

 

2016 m. iki dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos akademijos (VA) kancleris

2011 m. iki dabar – LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedros profesorius, katedros vedėjas

2009–2011 m. – LSMU VA (iki 2010 09 – LVA) Maisto saugos ir kokybės katedros docentas, katedros vedėjas

2004–2009 m. – Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) Maisto saugos ir gyvūnų higienos katedra, einantis docento pareigas

2001–2004 m. – LVA Maisto saugos ir gyvūnų higienos katedros lektorius

 

MOKSLINĖ VEIKLA IR MOKSLININKŲ RENGIMAS

 

Vykdoma mokslinė veikla apjungia vykdomus mokslinius projektus ir doktorantų rengimą. Įgyvendindamas projektines veiklas parengė 7 doktorantus (apgintos daktaro disertacijos), o dar 2 doktorantai atlieka tyrimus vykdydami doktorantūros studijas. Per pastaruosius 10 metų vadovauta 7 moksliniams projektams, iš kurių 4 yra tarptautiniai.

Tyrimų sritis pasižymi išskirtinumu, apjungiant molekulinės biologijos metodų taikymą tiriant veterinarijai bei maisto saugai aktualių patogenų, zoonozių sukėlėjų paplitimą gyvūnų tarpe bei jų perdavimo kelius žmogui per gyvūninės kilmės produkciją. Fundamentalūs tyrimai yra sutelkti į patogenų epidemiologiją, įskaitant ir genų bei viso bakterijų genomo sekoskaitos taikymą, tiriamas bakterijų paplitimas bei atsparumo antibiotikams paplitimo mastas.

Vykdyti ar vykdomi didelės apimties projektai leidžia praplėsti ar susieti tyrimus su užsienio šalių mokslinių tyrimų centrais ir mokslininkais bei sukurti galimybes doktorantams stažuotis užsienyje (Suomija, Vokietija, Danija, Graikija, Portugalija). Orientuojantis į tarptautinę patirtį, vykdomi tyrimai leido išplėsti Veterinarijos mokslo kryptį apimant ne tik patogenų paplitimo bei charakterizavimo tyrimus gyvūnų bandos ar paukščių pulko lygyje, bet ir gyvūninės produkcijos saugos tyrimus.

 

Mokslinės publikacijos 

Paskelbė 31 straipsnį CA WoS leidiniuose su citavimo indeksu; 11 recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamose kitose duomenų bazėse; 8 mokslo darbų apžvalgas ir mokslo sklaidos publikacijas; 71 kitą publikaciją. Web of Science h-indeksas – 11, citavimų skaičius – 320.

 

PROJEKTINĖ VEIKLA (2011–2021 m.)

 

 1. Baltijos mokslinių tyrimų programos projektas „Valgomo dangalo iš rūgščių išrūgų ultafiltrato su biokomponentais bei biopakuotės panaudojimas probiotinio sūrio saugos ir kokybės užtikrinimui“; 2021–2023 m. Projekto vadovas prof. dr. Mindaugas Malakauskas; projekto partneriai: NOFIMA (mokslinių tyrimų institutas), Norvegija; Latvijos gyvybės ir technologijų universitetas, Latvija; Biotechnologijų kompetencijos centras, Estija; patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020-10-13 įsakymu Nr. V-513; Paraiškos Nr. S-BMT-21-10 (LT08-2-LMT-K-01-046).
 2. Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ finansuojamas (LMT) projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0032 „Inovatyvus pieno ir išrūgų maistinių matricų modeliavimas naujais raugais ir biokomponentais saugesnio sūrio gamybos technologijai sukurti (INOSŪRIS)“. Vykdytojai: prof. dr. Mindaugas Malakauskas (vadovas), projekto trukmė: 2018–2021 m.
 3. LMT mokslininkų grupių projektas (VI kvietimas) MIP-041/2015: ,,Naujiems ir dominuojantiems MLST sekų tipams priskirtų Campylobacter jejuni genų, koduojančių atsparumą antibiotikams, nukleotidų polimorfizmo tyrimai“. Projekto trukmė 2015 05 01–2018 03 30. Dalyviai: prof. dr. Mindaugas Malakauskas (projekto vadovas), dr. Aleksandr Novoslavskij (mokslo darbuotojas), dr. Sigita Ramonaitė (jaunesn. mokslo darbuotojas), doktorantė Jurgita Aksomaitienė (tyrėjas).
 4. ES 6BP 5 Prioriteto: „Maisto kokybė ir sauga“ projektas „Pagerintas nepageidaujamų mikroorganizmų ir jų metabolitų bio-atsekamumas maisto ir pašarų grandinėse“; Projekto trukmė: 2007–2011 m.; sutarties Nr. 036272; prof. dr. Mindaugas Malakauskas projekto dalies Lietuvoje vadovas.
 5. ES 7BP temos KBBE.2010.2.6-01 projektas „Safe Food for Europe – Coordination of research activities and Dissemination of research results of EC funded research on food safety“ (FOODSEG); 2011–2013 m.; LSMU VA projekto partneris. Prof. dr. Mindaugas Malakauskas projekto dalies Lietuvoje vadovas.
 6. Projektas EC FP7 EMIDA ERA-NET „Biology and control of Campylobacter in the chicken supply chain (CamChain)”. Finansuoja Lietuvos ŽŪM; 2012–2015 m. Sutartis Nr. TM/12-1; (Projekto vadovai: dr. E. Kudirkienė 2012 m.; prof. dr. Mindaugas Malakauskas 2013–2015 m.).
 7. Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Maisto žaliavų ir produktų saugos bei kokybės gerinimas žmonių kampilobakteriozės prevencijai“, Nr. SVE-05/2011; 2011–2013 m.; projekto vadovas prof. dr. Mindaugas Malakauskas.

 

EKSPERTINĖ VEIKLA IR KOMPETENCIJOS

 

 • LSMU Veterinarinės maisto saugos studijų programos (I ir II pakopų) komiteto vadovas 2010–2016 m..
 • Naujai parengtos ir patvirtintos (2013 m. gegužės mėn.) studijų programos „Maisto mokslas“ (6121IX003) darbo grupės vadovas.
 • Maisto mokslo magistrantūros studijų programos rengimo grupės narys (programa patvirtinta SKVC ir vykdoma LSMU nuo 2017.09; valst. kodas 6211IX001).
 • Išorinio tarptautinio vertinimo (savianalizės) darbo grupės vadovas (2013 m. balandžio 17 d. rektoriaus įsakymas Nr. SC-350; vertintos Veterinarinės maisto saugos I ir II pakopų studijų programos; akredituotos SKVC 6 metų laikotarpiui).
 • LVA Veterinarijos fakulteto tarybos narys 2008–2010 m.
 • LSMU VA Veterinarijos fakulteto Tarybos pirmininkas 2013–2016 m.
 • LSMU Veterinarijos mokslo krypties doktorantūros komiteto (02A) narys ir nuo 2017 m. rugsėjo mėn. – pirmininkas.
 • Nuo 2017 m. asociacijos „Slėnis Nemunas“ Tarybos narys ir nuo 2020 m. spalio mėn. yra asociacijos Tarybos pirmininkas.
 • Nacionalinės mokslo programos „Saugus ir sveikas maistas“ darbo grupės narys 2010 m.
 • Nuo 2009 m. LSMU VA mokslinio žurnalo „Veterinarija ir Zootechnika“ redkolegijos narys.
 • Lietuvos mikrobiologų draugijos narys ir 2017–2019 m. valdybos narys.
 • 3-iojo Baltijos šalių kongreso organizacinio komiteto narys (2016 m. spalio 18–21 d.).
 • Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos narys.
 • Žemės ūkio mokslo tarybos prie ŽŪM narys, pirmininko pavaduotojas (nuo 2017 m.).

Edukacinis tarptautiškumas:

 • TEMPUS projekto „Modernisation of higher education in the area of food quality and safety in Tajikistan” (Nr. 544529-TEMPUS-1-2013-1-LV-TEMPUS-JPCR) dalyvis; funkcijos: dalyko „Foodborne Infections“ sukūrimas ir pilotinių studijų Tadžikistano studentams pravedimas; Projektas skirtas modernizuoti Tadžikistane aukštojo mokslo sistemą maisto saugos ir kokybės srityje; 2013–2016m.
 • Erasmus+ Programos finansuojamas projektas „Higher Education for Central Asia Food Systems and Standards“ (HECAFS). Projekto nr. 574005-EPP-1-2016-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP. Koordinatorius: Latvijos žemės ūkio universitetas. A. Šarlauskas (LSMU projekto dalies vadovas), G. Januškevičienė, A. Novoslavskij, M. Malakauskas; projekto trukmė 2017–2019 m.

2021 05 03

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas