LMA | Asmeninės svetainės

Bumelis Vladas Algirdas


El. paštas: vladas@bumelis.lt

vladas.bumelis@northway.lt

Vilnius

Gim. 1949-07-01

 

IŠSILAVINIMAS

 

CHEMIJOS PROFESINĖ KVALIFIKACIJA

1995 m. Suteiktas pedagoginis profesoriaus vardas

1994 m. Suteiktas pedagoginis docento vardas

1993 m. Apginta habil. Daktaro disertacija tema „Interferonai ir jų savybės“ Sąjunginis taikomosios biochemijos mokslo tyrimų ir projektavimo konstravimo institutas

1986 m. Suteiktas pedagoginis vyr. mokslinio bendradarbio vardas

1971-1975 m. Apgintas chemijos mokslų daktaro (mokslų kand.) disertacija tema „Spektrofotometrinis kai kurių trifenilmetano ir azino dažų reakcijų su stibiu (V) tyrimas ir jų taikymas analizėje “Vilniaus universitetas, Chemijos fakultetas

 

MOKSLINĖ VEIKLA

157 mokslo publikacijų autorius;

32 išradimų ir patentų bendraautorius;

Sukurtos genų inžineriniais metodais pagrįstos vaistų gamybos technologijos

Svarbiausios mokslinių tyrimų kryptys:

Rekombinantinių baltymų renatūracijos, stabilumo bei cheminio modifikavimo procesų tyrimai;

Farmacinės paskirties rekombinantinių baltymų chromatografinių procesų tyrimas;

Baltymų renatūracijos-denatūracijos procesų tyrimas;

Fizikocheminių ir biologinių savybių tyrimas                        

 

DARBO PATIRTIS

2018 m.-dabar   Biotechnologinės Farmacijos Centro UAB „Biotechpharma“ Valdybos pirmininkas

2013-2018 m.     Biotechnologinės Farmacijos Centro UAB „Biotechpharma“ Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas

2012-2013 m.    LTD „Teva Pharmaceuticals“, Konsultantas

1999-2012 m.    UAB „Sicor Biotech“ / Teva Baltic Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas

2010 m.-dabar   Inovatyvios medicinos centro Biofarmacijos skyrius Vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

1996-1999 m.    AB „Biofa“, Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas

1997-2014 m.    Vilniaus Gedimino technikos universitetas                Universiteto profesorius

1995-2001 m.    Vilniaus universitetas, Universiteto profesorius

1992-1996 m.    Biotechnologijos institutas „Fermentas“, Instituto direktorius

1984-1992 m.    Mokslinis gamybinis susivienijimas „Fermentas“, Skyriaus vedėjas

1976-1984 m.    Sąjunginis Taikomosios Enzimologijos institutas, Vyresnysis mokslinis bendradarbis

1975-1976 m.    Chemijos ir cheminės technologijos institutas, Jaunesnysis mokslinis bendradarbis

 

 

VISUOMENINĖ VEIKLA

2020 m.-dabar   Viešosios įstaigos „Šiaurės Jeruzalė“ valdybos narys

2020 m.-dabar   Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Globėjų tarybos narys

2018 m.-dabar   Jungtinių Tautų vaikų fondo Lietuvos nacionalinio UNICEF komiteto  Garbės narys

2015 m.-dabar LR Vyriausybės komisijos klausimams, susijusiems su Lietuvos žydų kultūra ir istorija, nagrinėti narys

2014 m.-dabar Inovatyvios ekonomikos tarybos (prie LR Ūkio ministerijos) narys

2014 m.-dabar Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo narys

2014-2017 m. LR Vyriausybės komisijos - Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginės tarybos narys

2013-2017 m. Lietuvos mokslo tarybos narys

2013-2017 m. Lietuvos mokslo tarybos valdybos narys

2012 m.-dabar Santariškių medicinos įstaigų asociacijos prezidiumo narys

2012 m.-dabar Lietuvos farmacijos pramonės įmonių asociacijos valdybos narys

2011 m.-dabar Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys

2010 m.-dabar   Izraelio valstybės Garbės konsulas Lietuvos Respublikoje

2010 m.-dabar Asociacijos „Santaros slėnis“ prezidentas

2010 m.-dabar VMTI Inovatyvios medicinos centro tarybos narys,

2010 m.-dabar Asociacijos „Investors‘ forum“ valdybos narys

2010-2012 m. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ patarėjų tarybos pirmininkas

2009 m.-dabar Lietuvos-Izraelio prekybos rūmų įkūrėjas ir prezidentas

2009-2017 m. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo narys

2009-2016 m. LPK mokslo ir gamybos integracijos tarybos pirmininkas

2009-2016 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas

2008 m.-dabar Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacijos prezidentas ekspertas, dalyvavo rengiant programos galimybių studiją bei programos 2009-2013 metams projektą

2008-2011 m. Biochemijos instituto tarybos narys

2008-2009 m. Botanikos instituto tarybos narys

2007-2012 m. Lietuvos farmacijos pramonės įmonių asociacijos prezidentas

2006-2010 m. Vytauto Didžiojo Universiteto tarybos narys

2006-2010 m. Vilniaus universiteto Senato narys

2005 m.-dabar LMA Biotechnologijos komisijos pirmininkas

2001-2008 m. LR Vyriausybės švietimo ir mokslo komisijos narys

2000 m.-dabar Lietuvos mokslų akademija, narys

1998-2006 m. Lietuvos recenzuojamo mokslo žurnalo “Cheminė technologija“ redakcinės kolegijos narys

1996 m.- dabar Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto garbės narys

1994 m.-dabar Lietuvos recenzuojamo mokslo žurnalo „Biologija“ redakcinės kolegijos narys

1989 m.-dabar International Society for Interferon and Cytokine Research (ISICR) komiteto narys

 

APDOVANOJIMAI

2021 m. Investors Forum apdovanojimas- “Metų investuotojas”.

2020 m. Valstybės apdovanojimu - ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.
2019 m.
Lietuvos pramoninkų konfederacijos nominacija „Lietuvos metų eksportuotojas“.
2017 m. „Ruban d҆Honneur“ apdovanojimas už metų verslą.

2017 m. Lietuvos verslo konfederacijos „Garbės ženklas“.

2016 m. Lietuvos pramoninkų konfederacijos nominacija „Lietuvos metų eksportuotojas“.

2015 m. Lietuvos pramoninkų konfederacijos aukso medalis „Lietuvos metų gaminys“ už vaistinį preparatą „Adalimumab Biosimilar“.

2015 m. Lietuvos pramoninkų konfederacijos apdovanojimas „Sėkmingai dirbanti įmonė“.

2013 m. Lietuvos verslo konfederacijos apdovanojimas „Metų paslauga“ už tarptautinį vaistų technologijų kūrimą bei biologinių vaistų medžiagos gamybą klinikiniams tyrimams“.

2012 m. Žurnalo „Verslo žinios“ apdovanojimas „Metų CEO“.

2012 m. Lietuvos biotechnologų asociacijos garbės nario vardas.

2010 m. LR Ministro pirmininko A. Kubiliaus padėkos laiškas ir atminimo medalis, skirtas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio progai, už asmeninį indėlį plėtojant ir stiprinant Izraelio Valstybės ir Lietuvos Respublikos ryšius.

2009 m. Tarptautinės organizacijos „Junior Achievement“ Verslo šlovės galerijos laureato apdovanojimas.

2009 m. V. A. Bumelio vadovaujama „Sicor Biotech“ paskelbta Žinių ekonomikos įmone.

2009 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atminimo medalis už biotechnologinės farmacijos plėtrą Lietuvoje.

2009 m. Lietuvos pramoninkų konfederacijos apdovanojimas „Profesijos riteris“.

2008 m. Šv. Kristoforo statulėlė „Už atkaklumą siekiant pažangos“ .

2008 m. „Lietuvos metų gaminio“ aukso medalis įmonei „Sicor biotech“ / TEVA už onkologinį vaistą „TevaGrastim“.

2008 m. Gyvybės medžio statulėlė „Už mokslo pritaikymą versle“ .

2008 m. Vadovaujamai UAB „Sicor Biotech“ „Metų inovacijos“ nominacijoje įteiktas Švedijos verslo apdovanojimas.

2007 m. Suteiktas Kretingos rajono garbės piliečio vardas už Kretingos vardo sveikatos apsaugos srityje garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, dėmesį ir paramą Kretingai.

2007 m. Apdovanojimas Vytauto Andriaus Graičiūno skulptūriniu portretu ir aukso medaliu už praktinę taikomąją vertę turinčius mokslo tiriamuosius darbus Lietuvoje ir už jos ribų bei sėkmingą su tuo susijusios gamybinės, komercinės veiklos organizavimą, šalies mokslinio potencialo stiprinimą bei vaisingą pedagoginį darbą.

2006 m. Apdovanotas Nacionaline Pažangos premija už biotechnologijos mokslo rezultatų diegimą į gamybą ir gamybos plėtrą.

2005 m. Apdovanotas LR Ūkio ministerijos medaliu „Už nuopelnus verslui“ “ - už nuopelnus plėtojant verslą Lietuvoje bei palankių verslo ir investicijų sąlygų sudarymą

2004 m. Lietuvos Valstybinės mokslo premijos laureatas už taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbų ciklą „Terapiniai rekombinantiniai baltymai ir jų panaudojimas medicinoje (1983-2003m.)“

2001 m. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu „ Už nuopelnus Lietuvai“.

2001 m. Aukso medalis „Lietuvos metų gaminys“.

2001 m. Žurnalo „Veidas“ apdovanojimas „Geriausias 2000 metų vadybininkas“.

1996 m. Suteiktas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Garbės nario vardas.

 

KALBOS

Lietuvių k. Gimtoji

Anglų k. Puikiai žodžiu ir raštu

Rusų k. Puikiai žodžiu ir raštu

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas