LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Tamošiūnas Vytas Antanas


El. paštas: vat@imi.lt

Gimimo data:1942 m. birželio 15 d.

Namų adresas, telefonas: Kęstučio g. 12-1, 2004 Vilnius, tel. 273 26 98

Darbovietės adresas, telefonas, elektroninis paštas:
VMTI Inovatyvios medicinos centras, Molėtų pl. 29, LT-08409 Vilnius,
tel. 2469 231,  mob.tel. 8 686/06715, Faksas: (+370 2) 469 210,

E-mail:vat@imi.lt, v.tamosiunas@imcentras.lt   

Išilavinimas

1965             Baigė Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos fakultetą   (su pagyrimu)

Mokslo ir  pedagoginiai laipsniai:

1966-1969    Lietuvos MA Biochemijos instituto ir TSRS MA Citologijos instituto (tikslinis) aspirantas

1970          SAM Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute apginta biologijos mokslų kandidato disertacija (citologija)

1986           Biologijos mokslų daktaras (nuo 1993 m. – biomedicinos mokslų habilituotas daktaras)

1988             Vilniaus universiteto profesorius

1994-1996    Lietuvos MA narys ekspertas

1996-2011    Lietuvos MA narys korespondentas

2006             Lietuvos mokslo premijos laureatas

2011             Lietuvos MA tikrasis narys

Darbo vieta ir užimamos pareigos: 

1971-1974    LMA Biochemijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis

1974-1990    LMA Biochemijos instituto Imunologijos ir imunochemijos laboratorijos vedėjas

1990-2007    LMA Imunologijos instituto direktorius

1990-2007    VU Imunologijos instituto Molekulinės imunologijos laboratorijos vedėjas

1988-2006    VU Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir biofizikos katedros profesorius (antraeilės pareigos).

2002-2006    Vilniaus universiteto senato narys

2001-2010    Lietuvos veterinarijos akademijos senato narys

1991-2012    Lietuvos imunologų draugijos prezidentas

Nuo 2000      LMA Alergologijos komisijos narys

1992-2012    Baltijos šalių imunologų draugijų asociacijos prezidentas arba viceprezidentas

2005-2009    Lietuvos MA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas

2005-2009    Lietuvos MA Prezidiumo narys

2006-2009    Lietuvos mokslo premijų komisijos mokslinis sekretorius

2006-2012    LEU (VPU) Gamtos mokslų fakulteto Zoologijos katedros profesorius

Redakcinių kolegijų narys:

1. Alergologija ir klinikinė imunologija, www.alergija.lt - ISNN 1392-8872

2. Biologija, Vilnius: Academia – ISSN 1392-0146

3. Acta Medica Lituanica, Vilnius: Academia - ISSN 1392-0138

4. Veterinarija ir zootechnika, Kaunas: Candela – ISSN 1392-2130

5. Central European Journal of Immunology, Warasw: [S.1.] - ISSN 1426-3912

6. Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas – ISBNS – 420-01486-6

Mokslinis ir pedagoginis darbas:

Mokslinius tyrimus atlieka nuo 1966 m. Citofotometriškai tyrė cheminių medžiagų (nukleino rūgščių, baltymų, fermentų ir glikogeno) kiekį galvijų kraujo leukocituose, sergant leukoze ir gydant juos alkilinančiais preparatais.

Buvo išaiškinta galvijų leukozės etiologija (išskirtas lietuviškas leukozės virusas), atskleisti virusiniai limfoleukozės patogenezės imunologiniai mechanizmai. Įrodyta, kad limfoleukozės atveju ląstelė-taikinys  –  B limfocitai. Nustatyta imunokompetentinių ląstelių antigeninė struktūra, receptorių ekspresija, B limfocitų savybės in vitro ir in vivo sąlygose. Apibendrinus visus gautus duomenis, pasiūlyta imunokompetentinių ir leukeminių ląstelių sąveikos hipotezė (1985).

Paskutiniu metu nagrinėta naminių ir laukinių gyvūnų pasiutligės epidemiologija, diagnostika (nauji metodai) ir vakcinacija (įvairios vakcinos).

Tirta žmonių imunokompetentinių ląstelių paviršiaus savybės,(antigeninė struktūra, receptorių sudėtis, gebėjimai sąveikauti su mitogenais ir kt.), biologinės savybės, imunologiniai patogenezės mechanizmai, sergant endometrioze, astma, infekcinėmis ir onkologinėmis ligomis.

Paskelbta 400  publikacijų, jų tarpe leidiniai ir monografijos “Leukozės ir virusai” (1982), “Virusinės limfoleukozės imunobiologija” (1987), vadovėlis studentams “Molekulinės imunologijos ir imunochemijos pagrindai” (1991),  išleido autobiografines knygas “Keliu nuėjęs, keliu pareisiu”(1998). Lietuvos mokslas “Profesorius Vytas Antanas Tamošiūnas” (2002). Parengė (su kitais autoriais) “Imunologijos terminų aiškinamąjį žodyną”(2012), iš anglų kalbos vertė "Jūsų nuostabioji imuninė sistema"(2012), bibliografinė rodyklė "Kraujo lašo paslaptys" (2012), vadovėlis studentams "Imunologijos ir imunotechnologijos pagrindai"(2015).

Paruošė per  30  biomedicinos mokslo daktarų (dalyvavo 11 habilituotų daktarų rengime) ir šiuo metu vadovauja doktorantams (Imunologijos institute) ir dalyvauja doktorantūros komitetuose (Vilniaus universitete, Kauno medicinos universitete , Lietuvos Veterinarijos akademijoje ir kt.).

Nuo  1988 m. VU  ir VPU Gamtos mokslų ir Chemijos fakultetuose skaitė paskaitų ciklus “Imunologijos pagrindai”, “Imunochemijos pagrindai”.

Dalyvavo habilitacijos procedūrose (11) VU Gamtos mokslų ir Medicinos mokslų fakultetų Tarybose

Dalyvavimas Tarptautinėse konferencijose

Skaitė pranešimus tarptaut. kongresuose ir konferencijose Prahoje (Čekija, 1977), Budapešte (Vengrija, 1978, 1992, 2007), Maskvoje (Rusija, 1992), Romoje (Italija, 1989), Helsinkyje (Suomija, 1991), Osle(Norvegija, 1992), San Franciske (JAV, 1995), Jeruzalėje (Izraelis, 1996), Stokholme (Švedija, 1997, 2001), Čikagoje (JAV, 1997), Fraiburge (Vokietija, 1998), Hanoveryje (Vokietija, 1999), Lisabonoje (Portugalija, 2000), Marburge (Vokietija, 2002), Paryžiuje (Prancūzija, 2003, 2006), Monrealyje (Kanada, 2005), Bangkoke (Tailandas, 2007), Sant Feliu de Guixois (Ispanija, 2008), Havajuose (JAV, 2009), Japonijoje (2010), Belgijoje (2011).

Svarbiausių mokslinių publikacijų 2005 – 2012 m. sąrašas

Straipsniai leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą

1. G. Bižanov, V. Tamošiūnas. Immune responses induced in mice after intragastral administration with Sendai virus in combination with extract of Uncaria tomentosa. Scandinavian Journal of Laboratory Animal Science. 2005. 32: 201-207.

2. I. Pumputienė, R. Ėmužytė, R. Dubakienė, R. Firantienė, V. Tamošiūnas. T cell and eosinophil activation in mild and moderate atopic and nonatopic children’s asthma in remission. Allergy. 2006. 61: 43-48.

3. A. Eidukaitė, A. Šiaurys, V. Tamošiūnas. Aberrant expression of CD95 and CD69 molecules among CD56+ cells in women with endometriosis. American Journal of Reproductive Immunology. 2006. 55(4): 276-281.

4. J. Acaite, V. Tamosiunas, K. Lukauskas, J. Milius, J. Pieskus. The eradication experience of enzootic bovine leukosis from Lithuania. Preventive Veterinary Medicine 82 (2007) 83-89.

5. Jurga Laurencikiene, Vytas Tamosiunas and Eva  Severinson. Regulation of e germline transcription and switch region mutations by IgH locus 3’ enhancers in transgenic mice. Blood, 2007, v. 109 (1), p. 159-167.

6. A. Eidukaitė, V. Tamošiūnas. Soluble HLA-G in the peritoneal fluid of women with endometriosis. Fertility and Sterility. 2008, 89 (2): 465-467.

7. Jurgita Šventoraitytė, Aida Žvirblienė, Gediminas Kiudelis, Rimantas Žalinkevičius, Aurelija Žvirblienė, Antanas Praškevičius Limas Kupčinskas, Vytas Tamošiūnas. Immune system alterations in patients with inflammatory bowel disease during remission phase. Medicina, 2008,44 (1): 27-32.

8. J. Miciulevičienė , H. Čalkauskas, L. Jonaitis, G. Kiudelis, V. Tamošiūnas, A. Praškevičius, L. Kupčinskas, Duglas Berg. Helicobacter pylori genotypes in Lithuanian patients with chronic gastritis and duodenal ulcer. Medicina (Kaunas) 2008; 44(6), 449-454.

9. I.Pumputienė, R. Ėmužytė, A. Šiaurys, V. Tamošiūnas, A. Valiulis. CD4+CD25 high Treg cells in peripheral blood during remission and exacerbation of allergic asthma in children. Acta Pediatrica, 2011, 100(7),1006-1010.

Straipsniai leidiniuose, esančiuose Lietuvos mokslo tarybos patvirtintose tarptautinėse duomenų bazėse

1. L. Stoškutė, R.Dubakienė, V.A. Tamošiūnas. Vaikų kontaktinio alerginio dermatito tyrimas odos lopo mėginių testu. Acta medica Lituanica. 2005. 12(3): 71-74.

2. J. Milius, K. Lukauskas, V. Tamošiūnas. Išlaidos galvijų virusinių ligų tyrimams Lietuvoje 2000-2004 metais. Veterinarija ir zootechnika, 2005. 31(53): 37-42.

3. I. Pumputienė, R. Ėmužytė, A. Šiaurys, V. Tamošiūnas. CD4+CD25+ T reguliacinių ląstelių kiekio periferiniame kraujyje kitimo ypatumai vaikų alerginio rinito paūmėjimo ir remisijos metu. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2009, 12(1): 4076-4085.

4. M. Mauricas, S. Petraitiene, R. Kvietkauskaite, V. Tamosiunas, I. Girkontaite and V. Usonis. Streptococcus pneumoniae carriage and salivary antibodies induced by pneumococcus in Vilnius preschool age children. Acta Medica Lituanica. 2009, Nr. 3-4, p. 111-118.

5. I. Jacevičienė, E. Jacevičius, V.A. Tamošiūnas, G. Pridotkas, J. Milius, K. Lukauskas. Pasiutligės viruso ir oralinės vakcinacijos efektyvumo usūrinių šunų populiacijai imunologiniai tyrimai. Veterinarija ir zootechnika, 2010, T.49 (71): 37-43.

6. V. Urbonas, A. Eidukaitė, I. Tamulienė, L. Ragelienė, S. Burokienė, J. Raistenskis, V. Tamošiūnas. Interleukinų vertė febrilinės neutropenijos metu nustatant vaikų, sergančių onkohematologinėmis ligomis, mažos bakteriemojos rizikos grupę. Medicinos teorija ir praktika, 2010, T.16, Nr.2, P. 117-123.

7. E. Marciuškienė, V. Tamošiūnas. Imunologijos pradžia Lietuvoje. Medicinos teorija ir praktika, 2010, T.16, Nr.3, P. 325-330.

8. I. Jacevičienė, V. Tamošiūnas, E. Jacevičius, M. Morkūnas, G. Pridotkas, V. Jurgelevičius. Rabies virus detection and phylogenetic analysis in samples from wild and domestic animats of Lithuania in 2007-2010. Biologija, 2011, 57, 1, 37-43.

9. I. Jacevičienė, D. Razmuvienė, S. Čaplinskas, V. Tamošiūnas, E. Jacevičius, J. Milius. Vaccnation of humans and domestic wild animals agains rabies in Lithuania 2006-2010. Biologija, 2011, 57, 3, 212-229.

 

2015-03-23

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas