LMA | Asmeninės svetainės

Raila Algirdas Jonas


El. paštas: algirdas.raila@vdu.lt

  Algirdas Jonas RAILA            

 GYVENIMO IR MOKSLINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

 Prof. habil. dr. Algirdas Jonas RAILA, Lietuvos Mokslų Akademijos tikrasis narys,  Aleksandro Stulginskio universiteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius

Gimimo data ir vieta: 1943 m. vasario 9 d., Pakruojis
Pilietybė: Lietuvos pilietis
Šeimyninė padėtis: vedęs, žmona Marija mokslų daktarė, sūnūs Gediminas - magistras, Marius – inžinierius. 

Adresai: darbo - Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedra, Studentų g. 15  Aleksandro Stulginskio universitetas, Akademijos mstl. LT-4324 Kauno r.

Telefonai: darbo (837) tel.  752 330

El. paštas algirdas.raila@asu.lt

 Išsilavinimas, mokslo laipsniai, vardai:

1967 m.- aukštasis, Lietuvos žemės ūkio akademijos, inžinierius mechanikas

1968 - 1970 m. - LŽŪA asistentas

1970 - 1973 m. aspirantas

1974 m.- daktaras, technologijos mokslai ( technikos m.k.)

1974 m. - vyr. dėstytojas

1978 m. - docentas

1995 m. - habil.dr., Technologijos  mokslai, Žemės ūkio ir aplinkos inžinerija

nuo 1996 m. - Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius

nuo 20 01 m. - Lietuvos Mokslų akademijos narys ekspertas

2004 - 2009 m. – LŽŪU Inžinerijos fakulteto dekanas

2009 m. - Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius

nuo 2011 m. - Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys

 Mokslinis darbas

Sritis – Technologijos mokslai, kryptis - aplinkos inžinerija;

Tematika - Termoenergetiniai procesai biotechnologijose.

Moksliniai interesaiAtsinaujinantys energijos šaltiniai, energiniai ir medžiagų mainų procesai biotechnologijose, jų įtaka produktų kokybei ir aplinkai.

 Sudaryti augalininkystės produktų sluoksnyje vykstančių termoenerginių procesų matematiniai modeliai, sukurtas ir įdiegtas gamyboje mikroprocesorinis sultingųjų produktų sandėlių mikroklimato valdiklis, sukurti ir gamybinėje praktikoje patikrinti augalininkystės produktų sandėlių ventiliacijos sistemų modulinio projektavimo principai.

 Pedagoginė veikla

Dėstau pagrindinėse studijose – bakalaurams: Technologinis transportas, Šaldymo technologijos ir įrengimai.

Aukštesnėse studijose:

–  magistrantams: Matavimai biosistemų inžinerijoje, Šaldymo inžinerija ir oro kondicionavimas;

–  doktorantams: Šilumos – masės mainai biotechnologijose, Atsinaujinantys energijos šaltiniai.

 Apgintų penkių technologijos mokslų daktaro disertacijų vadovas.

Vadovauju magistrantams, doktorantams, eilės LŽŪU ir KTU disertacijų  gynimo tarybų ir habilitacijos komisijų narys.

 Stažuotės:  Maskvos MISXP institute, Leningrado Politechnikos universitete, Danijos, Vokietijos, Austrijos universitetuose ir firmose.

Eksperimentinės plėtros projektai ir programos:

  • 1997 – 1999 m. Mokslinės  programos "Gamybinių pastatų naujų technologinių sprendimų ir rekonstrukcijos principai",  vadovas;
  • 2000 - 2003 m. "Medžiagų emisijos į aplinką procesų tyrimai gyvulininkystėje", vadovas;
  • 2003 – 2007 m. Mokslinės programos „ Mikotoksinų kaupimosi maiste dėsningumai ir prevencinių saugos priemonių sukūrimas“, LŽŪU grupės vadovas, Programos vadovas prof. A. Lugauskas;
  • 2010 - 2012 m. Programa  Žemės ūkio gamybinių statinių technologinio projektavimo mokslinis pagrindimas, vadovas.

 Svarbiausios publikacijos pastaraisiais metais:

Monografijos

Petruševičius, Viktoras; Raila, Algirdas. Augalininkystės produktų džiovinimas storame nejudančiame sluoksnyje: monografija. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija, 2009. 262 p. ISBN 978-9955-896-71-5.

Vadovėliai

Biomasės inžinerija : vadovėliai. T. 1ir T. 2 / bendraautorius, sudarytojai: Algirdas Raila, Kęstutis Navickas; Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija, 2008. 220 p. : iliustr. ISBN 9789955865193.

 Paskelbta 117 mokslinių straipsnių Lietuvos bei užsienio periodiniuose mokslo leidiniuose.  

Publikacijų sąrašas el. kataloge adresu  http://www.lzuu.lt/biblioteka/lt/

Mokslinis-visuomeninis darbas

LMA tikrasis narys, LMA ŽŪMM skyriaus Inžinerijos sekcijos sekcijos pirmininkas; Mokslinio žurnalo "Žemės ūkio inžinerija" redkolegijos narys; ASU senato mokslo komisijos narys;  Jungtinės doktorantūros komisijos narys;  Ž.Ū. ministerijos Išskirtinės kokybės produktų tarybos narys.

 

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas